Competitor Index for the Competitor Based Rate Recommendation.Competitor Index: Deze setting wordt gebruikt wanneer het hotel geïnstalleerd wordt of de competitor based recommended rate te hoog of te laag is. In deze index worden verschillende criteria ingevuld, waar uiteindelijk een ranking uitkomt. 


De review score kan ingevuld worden door het hotel op booking.com op te zoeken en de review score over te nemen. Daarna moet het criteria build/renovation ingevuld worden. Dit is gebaseerd op de perceptie van het hotel, hoe vind jij de kwaliteit van het gebouw/product van de comp set? 5 staat voor top kwaliteit, 4 staat voor goed onderhouden, 3 staat voor gemiddeld etc. 


Tenslotte moet de location ingevuld worden. Dit is wederom gebaseerd op de perceptie van het hotel. De eerste stap is het definieren van de grootste groep online boekers, binnen welk segment vallen deze mensen en wat vinden zij van de locatie van het eigen hotel? Beslis daarna wat dit segment zou vinden van de locatie van de concurrentie en hang hier een cijfer aan. Wanneer het eigen hotel verschillende doordeweekse en weekend segmenten heeft, is het mogelijk een aparte ranking voor het weekend aan te maken, gebaseerd op locatie. 


De own criteria wordt bij hoge uitzondering gebruikt door hotels die van mening zijn dat er een criteria mist, bijvoorbeeld parkeerplekken (in een drukke stad) of meeting rooms. 


Gebaseerd op de ingevulde criteria berekent het systeem een ranking. Deze ranking wordt gebruikt wanneer de competitor based rating berekend wordt, d.m.v. een gewogen gemiddelde. Wanneer het eigen hotel een hogere ranking heeft, zal het systeem d.m.v. een algoritme de prijs een extra boost geven. 


Wanneer een van de hotels uit de comp set een te hoge prijs heeft, waardoor de competitor based rate te hoog wordt, is het mogelijk dit hotel niet mee te nemen in de berekening. Het hotel kan uitgeschakeld worden d.m.v. het schuifje om te zetten. Als de Competitor Index ingevuld en opgeslagen is, kan bij Rate Recommendation gecontroleerd worden of de prijs naar wens is. Onderin het informatie scherm wordt de competitor based recommended rate weergeven en kan vergeleken worden met de prijs op booking.com die in de gele lijn wordt weergeven. Wanneer de prijs te hoog of te laag is kan deze aangepast worden door de ranking te veranderen in Competitor Index.