Onder de tab ''Rate Shopping'' bevinden zich meerdere rapporten en instellingen. 

Daily Index: Dit rapport geeft een overzicht van de prijzen van concurrenten. Het systeem haalt d.m.v. een rate shopper voor de aankomende 90 dagen, een keer per dag nieuwe prijzen op. Voor de periode vanaf dag 91, haalt het systeem 2 keer per week nieuwe prijzen op. Wanneer het hotel in een stad ligt met veel hotels die regelmatig hun prijzen aanpassen, is het mogelijk om voor een extra optie te kiezen zodat je meerdere malen per dag nieuwe prijzen kan ophalen. 


De prijzen die in het rood weergeven zijn, zijn prijzen van de concurrentie die lager zijn in vergelijking met de prijzen van het eigen hotel. De prijzen die in het groen weergeven zijn, zijn prijzen van de concurrentie die hoger zijn in vergelijking met de prijzen van het eigen hotel. De prijzen die in het blauw weergeven zijn, zijn prijzen waarvoor een MLOS (een minimale verblijfsduur) geldt. Je kunt de MLOS en het prijsverschil zien, door met je muis over de prijs in kwestie te gaan.


Wanneer er een vierkantje voor de prijs van de concurrentie staat, betekent het dat deze prijs niet veranderd is, sinds de vorige keer dat de prijzen binnen gehaald zijn. Wanneer er een groene driehoek achter de prijs staat, betekent het dat de prijs gestegen is en wanneer er een rode driehoek achter de prijs staat, betekent het dat de prijs gedaald is. Een croissant voor de prijs betekent dat de prijs inclusief ontbijt is en wanneer er een vlam voor de prijs staat betekent het dat de prijs non-refundable is. 


In de bovenste balk is het mogelijk te selecteren welke prijzen met elkaar vergeleken worden. Daarnaast is het ook mogelijk het aantal personen, het kamertype, de rate type en meal plan te selecteren. 

Daily Index Chart: Deze grafiek geeft de informatie uit de Daily Index weer in een grafiek. In deze grafiek zie je de prijzen van de concurrentie voor de aankomende 14 dagen. Het is mogelijk naar een ander moment in tijd te kijken, door de datums aan te passen bij date from ... to .... Daarnaast is het ook mogelijk het aantal personen, het kamertype, de rate type en meal plan te selecteren. 

Competition Rate History: Deze grafiek geeft de historische prijzen van de concurrentie voor een specifieke dag weer. Daarnaast geeft de grafiek ook de prijzen van het eigen hotel, de occupancy based rate, de competitor based rate en recommended rate weer. Door op de namen van hotels te klikken verdwijnen ze of worden ze weergegeven. Het is mogelijk de grafiek in tabelvorm weer te geven, door table te selecteren. 


Bij date arrival is het mogelijk de dag te selecteren en bij date index from ... to .... is het mogelijk de tijdspanne te weergeven. Daarnaast is het ook mogelijk het aantal personen, het kamertype, de rate type en meal plan te selecteren.

Rate Parity Check: Dit rapport vergelijkt de prijzen van het hotel, die op de verschillende boekingskanalen gepubliceerd zijn. Hiermee kan een hotel eenvoudig zien of ze overal gelijk geprijsd zijn. Wanneer er een vierkantje voor de prijs staat, betekent het dat deze prijs niet veranderd is, sinds de vorige keer dat de prijzen binnen gehaald zijn. Wanneer er een groene driehoek achter de prijs staat, betekent het dat de prijs gestegen is en wanneer er een rode driehoek achter de prijs staat, betekent het dat de prijs gedaald is. Door met de muis over de prijs te gaan, wordt het verschil is prijs weergegeven. Ook is het mogelijk het aantal personen, het kamertype, de rate type en meal plan voor de prijsvergelijking te selecteren.

Competitor Index: Deze setting wordt gebruikt wanneer het hotel geïnstalleerd wordt of de competitor based recommended rate te hoog of te laag is. In deze index worden verschillende criteria ingevuld, waar uiteindelijk een ranking uitkomt. 


De review score kan ingevuld worden door het hotel op booking.com op te zoeken en de review score over te nemen. Daarna moet het criteria build/renovation ingevuld worden. Dit is gebaseerd op de perceptie van het hotel, hoe vind jij de kwaliteit van het gebouw/product van de comp set? 5 staat voor top kwaliteit, 4 staat voor goed onderhouden, 3 staat voor gemiddeld etc. 


Tenslotte moet de location ingevuld worden. Dit is wederom gebaseerd op de perceptie van het hotel. De eerste stap is het definieren van de grootste groep online boekers, binnen welk segment vallen deze mensen en wat vinden zij van de locatie van het eigen hotel? Beslis daarna wat dit segment zou vinden van de locatie van de concurrentie en hang hier een cijfer aan. Wanneer het eigen hotel verschillende doordeweekse en weekend segmenten heeft, is het mogelijk een aparte ranking voor het weekend aan te maken, gebaseerd op locatie. 


De own criteria wordt bij hoge uitzondering gebruikt door hotels die van mening zijn dat er een criteria mist, bijvoorbeeld parkeerplekken (in een drukke stad) of meeting rooms. 


Gebaseerd op de ingevulde criteria berekent het systeem een ranking. Deze ranking wordt gebruikt wanneer de competitor based rating berekend wordt, d.m.v. een gewogen gemiddelde. Wanneer het eigen hotel een hogere ranking heeft, zal het systeem d.m.v. een algoritme de prijs een extra boost geven. 


Wanneer een van de hotels uit de comp set een te hoge prijs heeft, waardoor de competitor based rate te hoog wordt, is het mogelijk dit hotel niet mee te nemen in de berekening. Het hotel kan uitgeschakeld worden d.m.v. het schuifje om te zetten.