Onder de tab Events, kunnen evenementen gemaakt of geïmporteerd worden. 

Events: Evenementen kunnen aangemaakt worden, om te zorgen dat deze dagen opvallen wanneer prijzen bepaald worden. Evenementen worden o.a. weergeven in het Dashboard en Rates Calendar. 


Om een evenement aan te maken, moeten de naam, begindatum en einddatum ingevuld worden. Ook moet er aangegeven worden wat de importance of het evenemenet is. De importance heeft effect op de kleur waarin het evenement weergeven wordt, high is rood, medium is oranje en low is groen. 


Wanneer een evenement aangemaakt wordt is er ook de mogelijkheid om een supplement en MLOS toe te voegen. Dit supplement komt bovenop de occupancy based recommended rate.


Tenslotte, kan er in de multi-property versie van RevControl gekozen worden voor het hotel het evenement relevant is.


Wanneer het systeem geïnstalleerd wordt, is het aan te raden om de evenementen van minimaal het afgelopen en aankomende jaar in te vullen, zodat deze vergeleken kunnen worden.

Import: Evenementen kunnen geïmporteerd worden door het events template te downloaden, in te vullen en weer te importeren.