Gebaseerd op de ingevulde criteria in Competitor Index berekent het systeem een ranking. Deze ranking wordt gebruikt wanneer de competitor based rating berekend wordt, d.m.v. een gewogen gemiddelde. Wanneer het eigen hotel een hogere ranking heeft, zal het systeem d.m.v. een algoritme de prijs een extra boost geven. 


Wanneer een van de hotels uit de comp set een te hoge prijs heeft, waardoor de competitor based rate te hoog wordt, is het mogelijk dit hotel niet mee te nemen in de berekening. Het hotel kan uitgeschakeld worden d.m.v. het schuifje om te zetten. 


Daarnaast is het mogelijk de adviesprijs aan te passen door met de ranking te spelen. Wanneer het eigen hotel hoger of lager is de ranking staat, zal de adviesprijs ook hoger of lager zijn.