Rate Buckets

Onder het tabblad “Rate Buckets” zijn verschillende instellingen en tools te vinden die rate restricties creëren en doorvoeren.

 

Rate Buckets

In dit scherm kan je een of meerdere Buckets creëren. Geef de bucket een naam (bv. Promotions) en selecteer de rates die horen bij deze bucket. Deze rates zijn vanuit het PMS ingelezen (voor nu is dit alleen MEWS mogelijk). 

 

 

Rate Buckets – Business Rules

In dit scherm kan je de business rules instellen voor de verschillende buckets. Een rate bucket die standaard open is (default open) vul je bij de weekdagen het bezettingspercentage (verwachte bezetting) in dat je de bucket wilt laten sluiten.

Het kan ook andersom: een bucket die standaard gesloten is, default closed, vul je bij de weekdagen het bezettingspercentage (verwachte bezetting) in dat je de bucket wilt openen. 

 

 

Rate Buckets – Calendar

Het tabblad Rate Buckets -Calendar geeft je het overzicht van alle open en gesloten buckets per dag. De buckets staan vermeld met een groen (open) of rood (closed) schuifje. Indien het bucket advies afwijkt van de status, dan zie je de bucket naam rood gekleurd. 

In de kalender heb je de mogelijkheid om zelf de bucket te open of te sluiten of het advies over te nemen. Door op apply recommendations te drukken worden alle adviezen overgenomen. Na de aanpassingen druk je op ‘save’ om de rate restricties naar je PMS te sturen.  

 

Afbeelding met tekst, schermafbeelding, kast

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Rate Buckets -Renew rate plans

Wanneer je naar dit tabblad toe gaat, word het PMS opnieuw ingelezen. Dit word gebruikt wanneer je net een nieuwe rate heb toegevoegd in het PMS. Na dat je op deze pagina bent geweest, kan je de nieuwe rate code toevoegen aan een bucket.