Business on the Books

Dit rapport biedt inzicht in de boekingen die het hotel heeft ontvangen. In de eerste tabel worden de gegevens weergegeven voor de geselecteerde key performance indicators. De key performance indicators kunnen worden geselecteerd bij de Colomn knop. De getoonde informatie is een combinatie van historische en toekomstige gegevens. De dagen met een sterretje* achter de datum liggen in het verleden en dus actuals, terwijl de overige in de toekomst liggen en dus Business on the Books zijn.


In de tweede tabel wordt de pick-up weergegeven, oftewel de reserveringen/annuleringen die in de afgelopen 24 uur zijn gemaakt. Om reserveringen/annuleringen over een langere periode te bekijken, kunnen de betreffende data worden geselecteerd onder de optie "Datum van .. tot ..".In de standaardinstelling worden de komende vier maanden weergegeven. Het is echter mogelijk om de periode te wijzigen door het aantal maanden onder "show" aan te passen. Daarnaast is het mogelijk om alle gegevens per segment te tonen door de segmentknop in te schakelen. Als je de knop "periods total only" activeert, worden de gegevens per maand weergegeven.


Alle rapporten kunnen worden geëxporteerd naar Excel door op de knop exporteren te klikken. In Excel heeft elke maand een apart tabblad en zijn alle gegevens op de juiste manier opgemaakt om in een formule te gebruiken.

Pickup Today

In dit rapport wordt dezelfde informatie weergegeven als in het rapport Business on the Books, maar de focus ligt hier op de Pickup. Dit houdt in dat de nadruk wordt gelegd op de reserveringen/annuleringen die in de afgelopen 24 uur zijn gemaakt. Als je gegevens wilt zien van een langere periode, kun je de gewenste data selecteren door de datum in te stellen van ... tot ....


Pickup Alert

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste key performance indicators. In de tweede tabel wordt het aantal reserveringen/annuleringen van de afgelopen 24 uur weergegeven, en in de volgende tabel worden deze opgesplitst in segmenten. Als je gegevens wilt zien van een langere periode, kun je de gewenste data selecteren door de datum in te stellen van ... tot ....


De onderste tabel toont een overzicht van de dagen waarop er in de afgelopen 24 uur (of een ander datumbereik) meer reserveringen/annuleringen zijn gemaakt dan de drempelwaarde. Door op een specifieke datum te klikken, word je doorverwezen naar de Rate Calendar om de tarieven aan te passen. Bovendien kan dit rapport elke nacht naar de gebruikers worden gemaild.


Pickup Trends

Het rapport Pickup Trends toont de informatie over Pickup per maand. De belangrijkste key performance indicators worden verdeeld over verschillende tijdsperioden. In de linkerbovenhoek kun je een begindatum invoeren en de kolommen selecteren die je wilt zien. Met de groene exportknop kun je het rapport exporteren naar Excel.