Het Forecast rapport toont de Forecast voor de komende maanden. In de balk onder "show" kan een langere of kortere periode worden geselecteerd. Bovendien kunnen de belangrijkste key performance indicators worden aangegeven in de kolommen.


In de eerste tabel worden de Business on the Books en key performance indicators voor de komende vier maanden getoond. In de tweede tabel staan de werkelijke cijfers van het voorgaande jaar en in de derde tabel de Business on the Books van het voorgaande jaar (op hetzelfde moment).


De vierde tabel is de automatische Forecast. Deze wordt berekend door RevControl. Het systeem vergelijkt de Business on the Books van dit jaar met die van het vorige jaar, evenals de werkelijke cijfers van het vorige jaar. Als de Business on the Books van dit jaar lager is dan die van vorig jaar, wordt de automatische Forecast verlaagd en vice versa. In de vijfde tabel wordt de handmatige Forecast weergegeven, waarbij Revenue Managers de automatisch berekende Forecast van RevControl kunnen overschrijven. In dit geval wordt de bezettingsgraad op basis van de handmatige Forecast gebruikt in plaats van de automatische Forecast van RevControl.

Trend Forecast

Deze grafiek visualiseert de gegevens van het Forecastrapport per dag. Bij aankomstdatum kan de dag worden geselecteerd en bij "show" de gevisualiseerde periode. De verschillende lijnen vertegenwoordigen de verschillende tabellen uit het Forecastrapport. Door op de namen van de lijnen te klikken, kunnen de lijnen worden verborgen of weergegeven.