Op basis van de criteria in de Competitor Index wordt een positionering gemaakt. Deze positionering wordt geformuleerd in een gewogen gemiddelde per hotel en het op de Competitor Based Rate Recommendation berekend. Wanneer bijvoorbeeld het eigen hotel een hogere ranking heeft, zal het systeem het tarief van het hotel verhogen met behulp van het algoritme. 


Wanneer een van de hotels in de comp set uit de markt wordt geprijsd, waardoor het door de concurrent aanbevolen tarief te hoog is, is het mogelijk dit hotel uit te schakelen. Wanneer u het hotel uitschakelt, wordt de concurrentieprijs getoond in de Daily Index, maar het wordt niet gebruikt in de berekening. 


Daarnaast kan het hotel, wanneer het aanbevolen tarief altijd te hoog/laag is, zijn ranking wijzigen. Door te spelen met de criteria in de ranking zullen de aanbevolen tarieven hoger/lager worden.