Wanneer een hotel te veel verschillende segmenten heeft, is het mogelijk om deze segmenten te groeperen. Deze instelling kan met RevControl worden aangevraagd via chat of mail support@revcontrol.com. Bij het aanvragen van de groepen zijn de volgende gegevens nodig; het huidige segment en de groep waartoe het segment behoort.